Fedra i’m cynnig barn ar ddiweddglo Line of Duty i chi achos dw i’n sgwennu fy ngholofn cyn iddo gael ei ddarlledu. Mi allwn ddweud ei bod hi’n argoeli’n dda, ond mae cymaint o gyfresi yn suddo yn ymyl y lan, dw i ddim am jansio dweud dim.