SianTifi

Bregus – jest rhy weird

Mae’n rhaid i mi gael digon o wybodaeth erbyn diwedd y bennod gyntaf, fan bellaf, i gael rheswm i barhau i wylio

SianTifi

Wedi’r newyn, wele… ddigonedd ar y teledu!

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu yn edrych ymlaen at fwynhau cyfresi o’r Almaen, y Ffindir, a’r bythol boblogaidd Line of Duty
SianTifi

Lupin yn diddanu… ond ddim yn must watch

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn crafu am rywbeth i’w wylio ym mis Chwefror
SianTifi

The Pembrokeshire Murders – cyfres werth chweil

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn gwylio dwy gyfres dywyll ac un ddiniwed-annwyl am bêl-droed
SianTifi

Huzzah i yrfa newydd George North!

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi cael blas ar Bridgerton, The Great a The Serpent
SianTifi

Beth i’w wylio dros y Dolig?

Mae gan y cyn-gynhyrchydd teledu llond sach Santa o awgrymiada’ o’r hyn fedrwch chi wylio dros yr ŵyl
SianTifi

Brolio cyfres sy’n adleisio Tarantino a Huckleberry Finn

Mae’r cyn-gynhyrchydd wedi mwynhau drama am gaethwasiaeth, ond wedi methu cael blas ar The Crown na chyfres gomedi newydd S4C

SianTifi

Pen punt a chynffon bren

“Mae gen i broblem gyda’r drydedd gyfres o Un Bore Mercher”

SianTifi

Y ferch sy’n wych am chwarae gwyddbwyll

Mae’r cyn-golofnydd teledu wedi mwynhau “perfformiad ysgubol” actores ifanc ar Netflix, ond mae yna ambell ddrama sydd wedi siomi hefyd

SianTifi

Oktoberfest: Beer and Blood – stomp gwerth chweil!

Drama deledu dystopaidd a chyfres o’r Almaen am sefydlu’r ŵyl gwrw enwog yn Munich sydd wedi bodloni’r cyn-gynhyrchydd teledu yn ddiweddar