Cyfres dditectif Kate Winslet yn cyfareddu

Siân Jones

Mae Kate Winslet yn arbennig o dda yn portreadu dynes ganol-oed sydd jest wedi cael llond blydi bol ar bob dim a phawb a dim tamaid o amynedd ar ôl

Dydy gweld a deall ddim yr un peth

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn cael “dipyn o Israeli-fest” wrth fwynhau drama deledu wedi ei lleoli yn Jeriwsalem

Merched yn bennaf

Mae gwylio perthynas “seiciatrydd gwaetha’r byd” a mam fregus wedi rhyw fath o blesio’r cyn-gynhyrchydd teledu

Bregus – jest rhy weird

Mae’n rhaid i mi gael digon o wybodaeth erbyn diwedd y bennod gyntaf, fan bellaf, i gael rheswm i barhau i wylio

Wedi’r newyn, wele… ddigonedd ar y teledu!

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu yn edrych ymlaen at fwynhau cyfresi o’r Almaen, y Ffindir, a’r bythol boblogaidd Line of Duty

Lupin yn diddanu… ond ddim yn must watch

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn crafu am rywbeth i’w wylio ym mis Chwefror

The Pembrokeshire Murders – cyfres werth chweil

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi bod yn gwylio dwy gyfres dywyll ac un ddiniwed-annwyl am bêl-droed

Huzzah i yrfa newydd George North!

Siân Jones

Mae’r cyn-gynhyrchydd teledu wedi cael blas ar Bridgerton, The Great a The Serpent

Beth i’w wylio dros y Dolig?

Siân Jones

Mae gan y cyn-gynhyrchydd teledu llond sach Santa o awgrymiada’ o’r hyn fedrwch chi wylio dros yr ŵyl

Brolio cyfres sy’n adleisio Tarantino a Huckleberry Finn

Mae’r cyn-gynhyrchydd wedi mwynhau drama am gaethwasiaeth, ond wedi methu cael blas ar The Crown na chyfres gomedi newydd S4C