Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Arian a Busnes

Gwasanaethau bws Megabus yn dod i ben

Bydd yn gorffen ddydd Sul yng Nghymru a Lloegr

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Tafarn yng Ngheredigion yn cael hysbysiad gwahardd

Roedd wedi bod yn gweini alcohol i gwsmeriaid yn groes i reoliadau iechyd yn sgil y coronafeirws

Darllen rhagor

Awyren
Arian a Busnes

Dim mwy o hediadau EasyJet am y tro

Y criw am dderbyn 80% o’u cyflog arferol

Darllen rhagor

Y byd
Arian a Busnes

Coronafeirws: pa nwyddau sy’n hanfodol ym mha wlad?

Mae’r rhestr yn amrywio’n helaeth o un lle i’r llall

Darllen rhagor

Arian a Busnes

‘Y Cymry yn prynu gormod o alcohol wrth hunan-ynysu’

 “Llif yr archebion wedi’n llethu” meddai dyn busnes

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Nando’s a Costa Coffee yw’r diweddara i gau eu drysau

McDonald’s eisoes wedi cyhoeddi eu bod yn cau ddydd Llun am 7yh

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Ymestyn deddfwriaeth ‘troi allan’ o gartrefi i Gymru

Un o’r mesurau i warchod pobol yn ystod ymlediad y coronafeirws

Darllen rhagor