Cwpan y Byd Qatar 2022

Hynt a helynt Cymru, sydd yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958

Gareth Bale ac Aaron Ramsey

Rhaid i Aaron Ramsey ddechrau’r gêm yn erbyn Lloegr, medd cyn-chwaraewr Cymru

Daw sylwadau Dean Saunders ar ôl i Ramsey a Gareth Bale gael eu beirnidau am eu perfformiadau yng Nghwpan y Byd

Malcolm Allen… Ar Blât

Bethan Lloyd

Mi fysa’r cyn-beldroediwr a sylwebydd pêl-droed S4C yn bwyta cyri i frecwast, cinio a swper o ddewis
Gareth Bale gan Marc Loboda

Y Sais sy’n arlunio Gareth Bale a’i galon fawr goch Gymreig

Lowri Larsen

Daw Marc Loboda o Halifax yn Swydd Efrog, ac fe fu’n gweithio yn y byd pêl-droed yn helpu i farchnata academi ei ffrind yn yr Unol Daleithiau

Cadwyn “erioed wedi profi dim byd tebyg” wrth werthu 7,000 o hetiau bwced

Lowri Larsen

Mae hetiau bwced yn uno’r genedl, meddai Sioned Elin, cyfarwyddwr cwmni Cadwyn

Cymru’n colli yn erbyn Iran i adael eu gobeithion yn y fantol

2-0 ar ôl i’r golwr Wayne Hennessey weld cerdyn coch am drosedd yn hwyr yn y gêm

Cyffro a thrafferthion y daith i Qatar

Ffred Ffransis

Cafodd Ffred Ffransis ei wrthod rhag mynd ar awyren i Dubai wedi’r gêm gyntaf gan ei fod ychydig funudau’n hwyr ar ôl cael trafferth …
Band braich a bathodyn Cymru

Yr Almaen yn cwestiynu a oedd rhybuddio gwledydd fel Cymru tros fandiau braich yn gyfreithlon

Roedd Gareth Bale yn un o saith capten gafodd rybudd y gallen nhw gael eu gwahardd pe baen nhw’n dangos cefnogaeth i’r ymgyrch tros …

Cymdeithas Bêl-droed Cymru am drafod hetiau bwced enfys gyda FIFA

“Gan fy mod yn dod o genedl fel Cymru, roedden ni’n awyddus iawn ein bod ni’n dal i wneud safiad,” meddai Laura McAllister …
Y Barry Horns

Y Barry Horns yng Nghwpan y Byd

Alun Rhys Chivers

Fe fu’r band pres poblogaidd yn chwarae yn Doha ar drothwy’r gêm gyntaf yn erbyn yr Unol Daleithiau – gêm gyntaf Cymru yng Nghwpan …

Yr Urdd yn amddiffyn eu penderfyniad i fynd i Qatar

Mae’r ymweliad yn “gyfle i rannu gwerthoedd Cymru, bod yn rhan o drafodaeth ac ymuno â chymuned fyd-eang”, yn ôl Prif Weithredwr y mudiad