Mae taith Cymru yng Nghwpan y Byd wedi dod i ben ar ôl colli o 3-0 yn erbyn Lloegr.

Lloegr sy’n gorffen ar frig y grŵp, ar ôl dwy gôl gan Marcus Rashford ac un gan Phil Foden.

Tîm Rob Page sydd wedi gorffen ar waelod y grŵp, gydag un pwynt yn unig ar ôl y gêm gyfartal gyntaf yn erbyn yr Unol Daleithiau.

Ar ôl i’r Unol Daleithiau guro Iran o gôl i ddim, byddan nhw’n mynd ymlaen i rownd yr 16 olaf hefyd.

Byddai’n rhaid i Gymru fod wedi curo Lloegr o bedair gôl er mwyn drwodd, o ystyried y canlyniad yng ngêm Iran a’r Unol Daleithiau.

Adroddiad

Fe wnaeth Cymru ddal eu tir yn ystod yr hanner cyntaf, gyda’r ddau dîm yn ddi-sgôr ar hanner amser.

Daeth unig gyfle gwirioneddol yr hanner cyntaf i Marcus Rashford, ond cafodd ei harbed yn llwyddiannus gan Danny Ward.

Parhaodd y pwysau gan Loegr drwy gydol yr hanner cyntaf, gydag Ethan Ampadu yn atal cic rydd gyda 18 munud ar y cloc, ac ergydion eraill gan Phil Foden a Marcus Rashford yn methu.

Neco Williams oedd y cyntaf i adael y cae yn sgil pryderon am gyfergyd i’w ben, a daeth Connor Roberts ymlaen yn ei le.

Ar ddiwedd yr ail hanner, llwyddodd Danny Ward i arbed peniad gan John Stones, a daeth cyfle cyntaf y gêm i Gymru gyda chic gan Joe Allen yn mynd dros y trawst.

Cafodd Gareth Bale ei eilyddio ar ddechrau’r ail hanner gydag anaf i linyn ei gâr, ac roedd cyflymder Brennan Johnson i weld yn fygythiad ar adegau.

Ond daeth dwy gôl i Loegr o fewn ychydig funudau tua dechrau’r ail hanner, y gyntaf gan Rashford a’r ail gan Foden ar ôl croesiad gan Harry Kane, cyn i Rashford drechu Connor Roberts a sgorio am yr eildro.

Daeth ergyd bellach i Gymru ar ôl i Ben Davies orfod gadael y cae oherwydd anaf, gyda Joe Morrell yn dod ymlaen yn ei le.

Er bod ambell gyfle wedi dod ar ddiwedd y gêm, gyda dwy ergyd mewn dau funud gan Kieffer Moore a Rubin Colwill aeth dros y trawst, ni lwyddodd Cymru i ffeindio cefn gôl Pickford.

‘Gutted’

Bu’n rhaid i Joe Allen adael y cae ar ôl 80 munud, a chyfle i Rubin Colwill, un o aelodau ieuengaf y garfan, ddod ar y cae.

“Gutted dw i’n credu yw’r gair, mae pawb nawr, doedden ni ddim eisiau mynd mas,” meddai Rubin Colwill wrth S4C ar ddiwedd y gêm.

“Dyma yw’r llwyfan mwyaf yn y byd ac mae’r timoedd eraill yn arbennig.

“Ni’n devastated, ond dyna sy’n digwydd ym mhêl-droed weithiau.”

Nid un peth aeth o’i le i Gymru yng ngemau’r grŵp, meddai Rubin Colwill, wrth gydnabod safon y bencampwriaeth.

Ei obaith yw y bydd “mwy o’r un peth” i’r garfan yn y dyfodol, ychwanegodd.

“Rydyn ni’n wlad fach, does gennym ni ddim lot o bobol, ond mae’r garfan sydd gennym ni’n arbennig.

“Mae’r bois hŷn sydd gennym ni’n arbennig, ac maen nhw’n dysgu ni.”

Y Wal Goch yn canu’r anthem i’r tîm ar ddiwedd y gêm

‘Ymlaen at fis Mawrth’

“Ymlaen at fis Mawrth” ac ymgyrch yr Ewros oedd neges Gareth Bale wrth siarad ar ddiwedd y gêm.

“Roedd hi’n gêm heriol yn erbyn tîm safonol iawn, roedden ni’n gwybod hynny o’r dechrau,” meddai’r capten.

“Rydyn ni’n siomedig gyda’r canlyniad, ond mae’n rhaid i ni gofio ein bod ni wedi dod yn bell iawn i gyrraedd Cwpan y Byd ac mae’n rhaid i ni fod yn falch o’n hunain o fod yma.

“Rydyn ni wedi rhoi 100% a rhoi popeth ar y cae. Byddan ni’n gadael yr ystafell newid gyda’n pennau ni’n uchel.

“Fydden ni wedi bod wrth ein boddau yn gwneud yn well – ond y realiti yw bod pêl-droed yn anodd ac mae angen edrych tuag at y dyfodol.

“Mae’r cefnogwyr wedi bod yn anhygoel – y rhai deithiodd mor bell, neu wyliodd adref. Rydyn ni’n eu gwerthfawrogi nhw’n fwy nag erioed.

“Gobeithio y gwnawn nhw aros gyda ni ar gyfer dechrau ymgyrch yr Ewros ym mis Mawrth.”

Y garfan yn diolch i’r cefnogwyr