Mae’r gwasaneth tân wedi symud 30 o bobol o’u cartrefi yn dilyn tân mewn bloc o fflatiau yn ne Llundain.

Cawson nhw eu galw i ardal Vauxhall am 1.42 fore heddiw (dydd Sul, Tachwedd 10).

Roedd fflat ar bedwerydd llawr yr adeilad ar dân.

Fe fu oddeutu 60 o ddiffoddwyr yn ceisio diffodd y fflamau.

Roedd cryn ddifrod i’r fflat, ond cafodd pawb eu hachub.

Bu’n rhaid i un ddynes dderbyn triniaeth gan barafeddygon.

Mae ymchwiliad ar y gweill.