Mae’r Almaen wedi ehangu ei gwaharddiad ar deithwyr yn hedfan o’r Deyrnas Unedig i wahardd teithwyr ar y rheilffyrdd, bysiau a llongau.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, fod y mesur estynedig wedi dod i rym am hanner nos, ddiwrnod ar ôl i deithwyr hedfan gael eu hatal.

Mae mesur tebyg gan yr Almaen yn berthnasol i Dde Affrica, lle mae amrywiolyn newydd o’r coronafeirws hefyd wedi’i ganfod.

Mae’r mesurau’n berthnasol hyd at 6 Ionawr. Mae eithriadau ar gyfer cludo nwyddau a chludiant post, ac ar gyfer teithiau meddygol a dyngarol.

Mae cyfres o wledydd Ewropeaidd a gwledydd eraill wedi atal teithiau awyr o Brydain oherwydd y straen newydd o’r coronafeirws sy’n ymddangos yn fwy heintus.

Lleisiodd feirolegydd blaenllaw o’r Almaen – a oedd yn amheus i ddechrau ynghylch adroddiadau bod y straen yn llawer mwy heintus – ei bryder ar ôl gweld mwy o ddata.

Dywedodd Christian Drosten, athro feiroleg yn ysbyty Charite Berlin, “yn anffodus nid yw’n edrych yn dda”.

Ond ychwanegodd Dr Drosten: “Yr hyn sy’n gadarnhaol yw mai dim ond mewn ardaloedd lle’r oedd yr achosion cyffredinol yn uchel neu’n codi y cynyddodd achosion gyda’r mwtaniad hyd yma. Felly, mae lleihau cyswllt hefyd yn gweithio yn erbyn lledaeniad y mwtaniad.”

Yn y cyfamser, mae Twrci wedi rhoi 4,603 o deithwyr a hedfanodd o’r Deyrnas Unedig ar, ac ar ôl, 14 Rhagfyr mewn cwarantin.

Cafodd hediadau i Dwrci o’r Deyrnas Unedig, De Affrica, Denmarc a’r Iseldiroedd eu hatal nos Sul mewn ymateb i fath newydd o’r coronafeirws yno.

Trydarodd Gweinidog Iechyd Twrci, Fahrettin Koca, fod 335 o deithwyr a oedd yn hedfan o’r gwledydd hynny ar adeg cyhoeddi’r gwaharddiad dydd Sul wedi’u profi am y feirws wrth gyrraedd Twrci ac yn ynysu.

Mae llawer o wledydd wedi cyfyngu ar deithio, o Brydain yn bennaf, ar ôl i wyddonwyr rybuddio am ledaeniad cyflym yr amrywiolyn newydd.