Cyhoeddodd Maer Lerpwl, Joe Anderson, fod ei frawd hynaf wedi marw o’r Covid-19 yn un o ysbytai’r ddinas.

Wrth ddiolch i weithwyr yr ysbyty apeliodd y Maer ar i bobl gefnogi ei gilydd i drechu’r cynnydd cyflym sydd mewn achosion coronafeirws ar Lannau Mersi.

Dinas-Ranbarth Lerpwl oedd yr ardal gyntaf i wynebu’r cyfyngiadau cloi llymaf yn Lloegr yr wythnos yma, ar ôl cael ei osod ar lefel o wyliadwriaeth uchel iawn yn y system dair haen.

Roedd Joe Anderson eisoes wedi dweud neithiwr fod ei frawd mewn cyflwr difrifol iawn gan apelio ar i bob ddilyn y rheolau er mwyn rhwystro’r feirws rhag lledaenu.