Ar drothwy ‘Steddfod arall, cyn i’r haf hyd yn oed gyrraedd, bwrlwm o ddigwyddiadau traddodiadol a datgan byd o gynnyrch diwylliannol a creadigol newydd, a hefyd  ‘leni bydd man cychwynnol yr ŵyl dechnoleg.

Ar faes yr Eisteddfod  rhwng ymylon y Babell Lên a’r Lle Celf bydd criw brwdfrydig Hacio’r Iaith yn gweithredu, cymhorthi  ac annog y dechnoleg ddiweddaraf i fynychwyr yr ŵyl, ac yn bwysicach byth – ei ddefnyddio a’i annog drwy’r Gymraeg.

Pwrpas yr ŵyl dechnoleg yw annog defnydd technoleg newydd ym myd y Cymry Cymraeg gyda sawl sesiwn cymhorthi a gweithdy cyfryngau digidol drwy gydol yr wythnos gyda’r nod o integreiddio  datblygiadau cyfoes ar-lein i fyd y Cymry, gan hybu defnydd gwefannau megis Wikipedia Gmail drwy’r Gymraeg.

Gan gynnwys y gweithdai,  mae sesiynau a darlithoedd arbennig wedi eu trefnu drwy gydol yr wythnos, gyda chyflwyniad gan Phil Stead,  cyfarwyddwr digidol Cwmni Da ar fenter newydd y cwmni wrth weithio gyda’r Papur Dre, Caernarfon wrth ddatblygu’r papur bro ar-lein, a drwy allanfeydd aml-blatfform  – mae’r cyflwyniad yma wedi ei drefnu ar gyfer prynhawn Dydd Mawrth.

Mae hefyd gweithdy arbennig ar y dydd Llun a gynhelir gan griw Sianel 62 sydd yn canolbwyntio ar gynhyrchu fideo a chynnwys aml gyfrwng ar gyfer y we – sesiwn dysgu technegau ymarferol, gwych ar gyfer amaturiaid a rhai sy’n awyddus i ddysgu mwy.

Drwy’r wythnos mae’r cyfle i sylwebu a thrafod yr ŵyl ar-lein drwy flog newydd BlogwyrBro. Mae’r wefan wedi ei lansio ar gyfer penwythnos agoriadol y ‘Steddfod, gyda chyfle i’r cyhoedd flogio a thrafod eu profiadau o’r maes. Mae hefyd gweithdy wedi ei drefnu ar gyfer y Sadwrn cyntaf i hyfforddi a hyrwyddo’r wefan.

Mae cofrestru ar gyfer y blog yn syml, llenwch y ffurflen gofrestru a blogiwch!

Y Ffurflen gofrestru: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVNUjMwSG5faVhxRVc0VjVnWEhRMkE6MQ

Am fwy o wybodaeth ac amserlen penodol yr ŵyl dechnoleg cerwch i:   http://hedyn.net/wici/G%C5%B5yl_Dechnoleg_Gymraeg_Eisteddfod_Genedlaethol_2012

Da chi cerwch i weld y criw, cofleidiwch yn ei gwybodaeth ar dechnoleg, a chofiwch drydar gyda’r hashtag #steddfod2012