Mae BroAber360 yn adrodd bod Gwasanaethau Tân ac Achub o bob rhan o Ganolbarth Cymru yn parhau i geisio diffodd tân gwair rhwng Aberystwyth a Machynlleth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Lyn Conach ger Ffwrnais brynhawn dydd Sul (Mai 17).

Mae sïon yn lleol bod y tân – yr oedd yn bosib ei weld o 20 milltir i ffwrdd – wedi’i gynnau yn fwriadol ar lan y llyn.

Mae criwiau Tân o Aberystwyth, Machynlleth, Llandrindod, Llanfair Caereinion ac Aberdyfi yn bresennol, ac yn parhau i frwydro’r tân.