Mae dyn 22 oed mewn cyflwr difrifol yn dilyn ymosodiad yn Llanelli.

Fe ddigwyddodd yn ystod oriau man fore heddiw (dydd Sul, Medi 15) y tu allan i glwb nos Shakers.

Mae dyn 20 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion.