Dyma restr o’r etholaethau fydd yn cael eu diweddaru gyda’r canlyniadau’n llawn wrth iddyn nhw gyrraedd.

Mae’r etholaethau wedi’u rhestru i gyd yn nhrefn yr wyddor isod.

Mae modd i chi ddilyn holl newyddion y noson, yn fyw fel mae pethau’n datblygu, ar flog byw Etholiad 2016 Golwg360.

Aberafan

Helen Ceri Clarke (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1248

Glenda Marie Davies (UKIP) – 3119

Bethan Maeve Jenkins (Plaid Cymru) – 4176

David Francis Jenkins (Ceidwadwyr) – 1342

David Felix Rees (Llafur) – 10,578

Jonathan Tier (Y Blaid Werdd) – 389

6402 – mwyafrif / 42% wedi bwrw pleidlais

Aberconwy

Janet Elizabeth Finch-Saunders (Ceidwadwyr) – 7646

Petra Mary Haig (Y Blaid Werdd) – 680

Sarah Ivonne Lesiter-Burgess (Democratiaid Rhyddfrydol) – 781

Trystan Lewis (Plaid Cymru) – 6892

Mike Priestley (Llafur) – 6039

754 – mwyafrif / 49% wedi bwrw pleidlais

Alyn a Glannau Dyfrdwy

Martin Morris Bennewith (Y Blaid Werdd) – 527

Michelle Margaret Brown (UKIP) – 3765

Mike Gibbs (Ceidwadwyr) – 4558

Jacqui Hirst (Plaid Cymru) – 1944

Carl Sargeant (Llafur) – 9922

Peter Roy Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) – 980

5364 – mwyafrif / 35% wedi bwrw pleidlais

Arfon

Sian Gwenllian (Plaid Cymru) – 10,962

Sion Jones (Llafur) – 6800

Martin Anthony Peet (Ceidwadwyr) – 1655

Sara Lloyd Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) – 577

4162 – mwyafrif / 51% wedi bwrw pleidlais

Blaenau Gwent

Kevin Anthony Boucher (UKIP) – 3423

Nigel Joseph Copner (Plaid Cymru) – 7792

Thomas Alun Rhys Davies (Llafur) – 8442

Brendan Thomas D’Cruz (Democratiaid Rhyddfrydol) – 300

Tracey Michelle West (Ceidwadwyr) – 1334

650 – mwyafrif / 42% wedi bwrw pleidlais

Bro Morgannwg

Lawrence Andrews (UKIP) – 3662

Denis Campbell (Democratiaid Rhyddfrydol) – 938

Ross England (Ceidwadwyr) – 13878

Alison Haden (Y Blaid Werdd) – 794

Jane Hutt (Llafur) – 14655

Ian Johnson (Plaid Cymru) – 794

777- mwyafrif/ 53% wedi bwrw pleidlais

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Freddy Greaves (Plaid Cymru) – 1180

Grenville Morgan Ham (Y Blaid Werdd) – 697

Gary David Price (Ceidwadwyr) – 7728

Alex Thomas (Llafur) – 2703

Thomas Antony Hargrave Turton (UKIP) – 2161

Kirsty Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) – 15,898

8170 – mwyafrif / 56% wedi bwrw pleidlais

Canol Caerdydd

Jane Croad (Annibynnol) – 212

Mohammed Sarul Islam (UKIP) – 1223

Eluned Parrott (Democratiaid Rhyddfrydol) – 9199

Jenny Rathbone (Llafur) – 10,116

Joel Williams (Ceidwadwyr) – 2317

Glyn Thomas Wise (Plaid Cymru) – 1951

Amelia Womack (Y Blaid Werdd) – 1150

917 – mwyafrif / 46% wedi bwrw pleidlais

De Caerdydd a Phenarth

Dafydd Trystan Davies (Plaid Cymru) – 4320

Vaughan Gething (Llafur) – 13,274

Ben Gray (Ceidwadwyr) – 6353

Nigel Howells (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1345

Hugh Moelwyn Hughes (UKIP) – 3716

Anthony Slaughter (Y Blaid Werdd) – 1268

6921 -mwyafrif / 40% wedi bwrw pleidlais

Gogledd Caerdydd

Fiona Burt (Annibynnol) – 846

Jayne Cowan (Ceidwadwyr) – 13,099

John Dixon (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1130

Julie Morgan (Llafur) – 16,766

Haydn Matthew Rushworth (UKIP) – 2509

Chris von Ruhland (Y Blaid Werdd) – 824

Elin Walker Jones (Plaid Cymru) – 2278

3667 – mwyafrif / 57% wedi bwrw pleidlais

Gorllewin Caerdydd

Cadan ap Tomos (Y Democratiaid Rhyddfrydol) – 868

Gareth Bennett (UKIP) – 2629

Mark Drakeford (Llafur) – 11381

Sean Driscoll (Ceidwadwyr) – 5617

Eliot Freedman (Annibynnol) – 132

Neil McEvoy (Plaid Cymru) – 10205

Hannah Pudner (Y Blaid Werdd) – 1032

Lee David Woolls (Rhyddid i Ddewis)

1176 – mwyafrif / 48% wedi bwrw pleidlais

Caerffili

Aladdin Ayesh (Democratiaid Rhyddfrydol) – 386

Andrew Creak (Y Blaid Werdd) – 770

Hefin Wyn David (Llafur) – 9584

Sam Gould (UKIP) – 5,954

Jane Pratt (Ceidwadwyr) – 2412

Lindsay Geoffrey Whittle (Plaid Cymru) – 8,009

1575 – mwyafrif / 43% wedi bwrw pleidlais

Castell-nedd

Peter Damian Crocker-Jaques (Ceidwadwyr) – 2179

Steve Hunt (Annibynnol) – 2056

Frank Harvey Little (Democratiaid Rhyddfrydol) – 746

Alun Llywelyn (Plaid Cymru) – 6545

Jeremy Miles (Llafur) – 9468

Richard Herbert Pritchard (UKIP) – 3780

Lisa Marie Rapado (Y Blaid Werdd) – 589

2923 – mwyafrif / 46% wedi bwrw pleidlais

Ceredigion

Felix Franc Elfed Aubel (Ceidwadwyr) – 2075

Elizabeth Evans (Democratiaid Rhyddfrydol) – 9606

Gethin James (UKIP) – 2665

Elin Jones (Plaid Cymru) – 12,014

Iwan Wyn Jones (Llafur) – 1902

Brian Dafydd Williams (Y Blaid Werdd) – 1223

2408 – mwyafrif / 56% wedi bwrw pleidlais

Cwm Cynon

Cerith Griffiths (Plaid Cymru) – 3836

Vikki Howells (Llafur) – 9830

Lyn Hudson (Ceidwadwyr) – 1177

John Matthews (Y Blaid Werdd) – 598

Michael Robert Wallace (Democratiaid Rhyddfrydol) – 335

Liz Wilks (UKIP) – 3460

5994 – mwyafrif / 38% wedi bwrw pleidlais

De Clwyd

Mabon ap Gwynfor (Plaid Cymru) – 3861

Simon Robert Maurice Baynes (Ceidwadwyr) – 4846

Mandy Jane Jones (UKIP) – 2827

Duncan Rees (Y Blaid Werdd) – 474

Aled Roberts (Democratiaid Rhyddfrydol) – 2289

Ken Skates (Llafur) – 7862

3016 – mwyafrif / 41% wedi bwrw pleidlais

Delyn

Hannah Caroline Blythyn (Llafur) – 9480

Tom Rippeth (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1718

Paul John Rowlinson (Plaid Cymru) – 2269

Huw Owen Williams (Ceidwadwyr) – 5898

Nigel Williams (UKIP) – 3794

3582 – Mwyafrif / 43% wedi bwrw pleidlais

Dwyfor Meirionnydd

Stephen William Churchman (Democratiaid Rhyddfrydol) – 916

Dafydd Elis-Thomas (Plaid Cymru) – 9566

Neil Fairlamb (Ceidwadwyr) – 3160

Alice Hooker-Stroud (Y Blaid Werdd) – 743

Louise Hughes (Annibynnol) – 1259

Ian Donald Angus McIntyre (Llafur) – 2443

Frank Wykes (UKIP) – 2149

6406 – mwyafrif / 47% wedi bwrw pleidlais

Dwyrain Abertawe

Mike Hedges (Llafur) – 10,726

Clifford Roy Johnson (UKIP) – 3274

Dic Jones (Plaid Cymru) – 2744

Sadie Vidal (Ceidwadwyr) – 1729

Charlene Anika Webster (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1574

Tony Young (Y Blaid Werdd) – 529

7452 – mwyafrif / 36% wedi bwrw pleidlais

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Freya Rachel Amsbury (Y Blaid Werdd) – 797

Mostyn Neil Hamilton (UKIP) – 3474

Steve Jeacock (Llafur) – 5727

Matthew Graham Paul (Ceidwadwyr) – 4489

William Denston Powell (Democratiaid Rhyddfrydol) – 837

Adam Price (Plaid Cymru) – 14,427

8700 – mwyafrif / 54% wedi bwrw pleidlais

Dwyrain Casnewydd

John Griffiths (Llafur) – 9229

Paul Halliday (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1386

Munawar Mughal (Ceidwadwyr) – 3768

James Anthony Peterson (UKIP) – 4333

Anthony Michael Salkeld (Plaid Cymru) -1386

Peter Ashley Clifford Varley (Y Blaid Werdd) – 491

4896 – mwyafrif / 37% wedi bwrw pleidlais

Dyffryn Clwyd

Paul Davies-Cooke (UKIP) – 2975

Ann Jones (Llafur) – 9560

Mair Rowlands (Plaid Cymru) – 2098

Sam Rowlands (Ceidwadwyr) – 8792

Gwyn Williams (Democratiaid Rhyddfrydol) – 758

768 – mwyafrif / 43% wedi bwrw pleidlais

Gorllewin Abertawe

Christopher Ashleigh Holley (Democratiaid Rhyddfrydol) – 2012

Rosie Irwin (UKIP) – 3058

Julie James (Llafur) – 9014

Brian Johnson (Plaid Sosialaidd Prydain) – 76

Craig Lawton (Ceidwadwyr) – 3934

Dai Lloyd (Plaid Cymru) – 3225

Gareth John Tucker (Y Blaid Werdd) – 883

5080 – mwyafrif / 41% wedi bwrw pleidlais

Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro

Valerie Judith Bradley (Y Blaid Werdd) – 804

Allan Trevor Brookes (UKIP) – 3300

Angela Jane Burns (Ceidwadwyr) – 10,355

Alistair Ronald Cameron (Democratiaid Rhyddfrydol) – 699

Chris Overton (Annibynnol Achub Llwynhelyg Achub Bywydau) – 1638

Simon Thomas (Plaid Cymru) – 5459

Marc Liam Tierney (Llafur) – 6982

3373 – mwyafrif / 

Gorllewin Casnewydd

Pippa Bartolotti (Y Blaid Werdd) – 814

Jayne Bryant (Llafur) – 12,157

Simon Dennis Coopey (Plaid Cymru) – 1645

Matthew Evans (Ceidwadwyr) – 8042

Bill Fearnley-Whittingstall (Annibynnol) – 333

Mike Ford (UKIP) – 3842

Gruff Meredith (Sofraniaeth o Lundain ac o’r UE) – 38

Liz Newton (Democratiaid Rhyddfrydol) – 880

4115 – mwyafrif / 45% wedi bwrw pleidlais

Gorllewin Clwyd

Victor Babu (Democratiaid Rhyddfrydol) – 831

David John Edwards (UKIP) – 2985

Llyr Huws Gruffydd (Plaid Cymru) – 5768

Julian Huw Mahy (Y Blaid Werdd) – 565

Darren David Millar (Ceidwadwyr) – 10,831

Jo Thomas (Llafur) – 5246

5063 – mwyafrif / 45 % wedi bwrw pleidlais

Gŵyr

Colin Beckett (UKIP) – 3300

Abi Cherry-Hamer (Y Blaid Werdd) – 737

Rebecca Evans (Llafur) – 11,982

Lyndon Jones (Ceidwadwyr) – 10,153

Sheila Mary Kingston-Jones (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1033

Harri Roberts (Plaid Cymru) – 2982

1829 – mwyafrif / 50% wedi bwrw pleidlais

Islwyn

Lyn Ackerman (Plaid Cymru) – 4349

Katy Beddoe (Y Blaid Werdd) – 564

Matthew John Kidner (Democratiaid Rhyddfrydol) – 597

Rhianon Passmore (Llafur) – 10,050

Joe Smyth (UKIP) – 4944

Paul Williams (Ceidwadwyr) – 1775

5106 – mwyafrif / 41% wedi bwrw pleidlais

Llanelli

Gemma-Jane Bowker (Democratiaid Rhyddfrydol) – 355

Siân Mair Caiach (Gwerin Gyntaf-Rhoi Llanelli Yn Gyntaf) – 1113

Helen Mary Jones (Plaid Cymru) – 9885

Kenneth Denver Rees (UKIP) – 4132

Stefan Ryszewski (Ceidwadwyr) – 1937

Guy Martin Smith (Y Blaid Werdd) – 427

Lee Waters (Llafur) – 10,267

382 – mwyafrif / 47% wedi bwrw pleidlais

Merthyr Tudful a Rhymni

Dawn Alison Louise Bowden (Llafur) – 9763

Julie Colbran (Y Blaid Werdd) – 469

Bob Griffin (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1122

David John Rowlands (UKIP) – 4277

Elizabeth Claire Simon (Ceidwadwyr) – 1331

Brian Malcolm Thomas (Plaid Cymru) – 3721

5486 – mwyafrif / 38% yn bwrw pleidlais

Ogwr

Laurie Brophy (Y Blaid Werdd) – 516

Anita Davies (Democratiaid Rhyddfrydol) – 698

Huw Irranca-Davies (Llafur) – 12,895

Elizabeth Hazel Kendall (UKIP) – 3233

Tim Thomas (Plaid Cymru) – 3427

Jamie Wallis (Ceidwadwyr) – 2587

9468 – mwyafrif / 43% wedi bwrw pleidlais

Pen-y-bont

Charlotte Barlow (Y Blaid Werdd) – 567

George Jabbour (Ceidwadwyr) – 6543

Caroline Jones (UKIP) – 3919

Carwyn Howell Jones (Llafur) – 12,166

Jonathan Edward Pratt (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1087

James Radcliffe (Plaid Cymru) – 2569

5623 – mwyafrif / 45% wedi bwrw pleidlais

Pontypridd

Edwin John Allen (UKIP) – 3322

Mick Antoniw (Llafur) – 9987

Ken Barker(Y Blaid Werdd) – 508

Joel Stephen James (Ceidwadwyr) – 3884

Mike Powell (Democratiaid Rhyddfrydol) – 2979

Chad Anthony Rickard (Plaid Cymru) – 4659

5328 – mwyafrif / 43% wedi bwrw pleidlais

Preseli Penfro

Frances Ann Bryant (Y Blaid Werdd)  – 1161

Paul Windsor Davies (Ceidwadwyr) – 11,123

Bob Kilminster (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1677

Howard William Lillyman (UKIP) – 3286

Dan Lodge (Llafur) – 7193

John David Osmond (Plaid Cymru) – 3957

3930 – mwyafrif / 50% wedi bwrw pleidlais

Rhondda

Leighton Russell Andrews (Llafur) – 8432

Stephen John Clee (UKIP) – 2203

Maria Helen Hill (Ceidwadwyr) – 528

Pat Matthews (Y Blaid Werdd) – 259

Rhys Taylor (Democratiaid Rhyddfrydol) – 173

Leanne Wood (Plaid Cymru) – 11,891

3459 – mwyafrif / 47% wedi bwrw pleidlais

Sir Drefaldwyn

Richard Howard Chaloner (Y Blaid Werdd) – 932

Jane Dodds (Democratiaid Rhyddfrydol) – 6536

Russell Ian George (Ceidwadwyr) – 9875

Aled Morgan Hughes (Plaid Cymru) – 2410

Des Parkinson (UKIP) – 2458

Martyn Singleton (Llafur) – 1389

3,339 – mwyafrif / 48% wedi bwrw pleidlais

Sir Fynwy

Debby Blakeborough (Annibynnol) – 1932

Jonathan Thomas Clark (Plaid Cymru) – 1824

Catherine Fookes (Llafur) – 8438

Veronica German (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1474

Tim Price (UKIP) – 3092

Nick Ramsay (Ceidwadwyr) – 13,585

5147 mwyafrif / 49% wedi bwrw pleidlais

Torfaen

Susan Boucher (UKIP) – 5190

Steven Owen Jenkins (Y Blaid Werdd) -681

Lynne Neagle (Llafur) – 9688

Graham Smith (Ceidwadwyr) – 3931

Alison Leyland Willott (Democratiaid Rhyddfrydol) – 628

Matthew Woolfall Jones (Plaid Cymru) – 2860

4498 – mwyafrif / 38% wedi bwrw pleidlais

Wrecsam

Andrew Mark Atkinson (Ceidwadwyr) – 6227

Jeanette Stefani Bassford-Barton (UKIP) – 2393

Beryl Blackmore (Democratiaid Rhyddfrydol) – 1140

Alan Butterworth (Y Blaid Werdd) – 411

Lesley Griffiths (Llafur) – 7552

Carrie Harper (Plaid Cymru) – 2631

1325 – mwyafrif / 39% wedi bwrw pleidlais

Ynys Môn

Daniel Meredith ap Eifion Jones (Annibynnol) – 262

Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru) – 13,788

Thomas James Crofts (Democratiaid Rhyddfrydol) – 334

Julia Kim Dobson (Llafur) – 4278

Clay Jax Theakston (Ceidwadwyr) – 2904

Simon Wall (UKIP) – 3212

Gerry Wolff (Y Blaid Werdd) – 389

9510 – mwyafrif / 50% wedi bwrw pleidlais

Rhestr Ranbarthol Gogledd Cymru

Y pedair sedd: Nathan Gill UKIP, Michelle Brown UKIP, Llyr Huws Gruffydd Plaid Cymru, Mark Isherwood, Ceidwadwyr

Annibynnol – Mark John Young

Ceidwadwyr – Mark Allan Isherwood, Janet Elizabeth Haworth, Barbara Hughes, Antony Wayne Bertola, Gary David Burchett, Adam Kealey, Victoria Jane Fisher, Laura Knightly

Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru – Goronwy Edwards, Merfyn Parry, Nigel Smith, Barbara Smith

Democratiaid Rhyddfrydol – Aled Roberts, Victor Babu, Sarah Lesiter-Burgess, Rob Walsh, Bruce Roberts, Tom Rippeth

Diddymu Cynulliad Cymru – Harry Harrington, Bryan Craven, Phillip Thomas Price, Nicola Hodgson

Llafur – Mary Felicity Wimbury, Jason Matthew McLellan, Bernadette Patricia Horton, Carolyn Ann Thomas

Plaid Cymru – Llyr Huws Gruffydd, Carrie Anne Harper, Paul John Rowlinson, Eleanor Ann Griffith, Jacqui Hirst, Abdul Mukith Khan, Trystan Lewis, Mair Eluned Rowlands, Llinos Medi Huws, Dafydd Meurig, Phil Edwards, Gareth Jones

Plaid Monster Raving Loony – Nick The Flying Brick, Lord Cameron of Roundwood, Johnny Disco, Sir Oink A-Lot, Mr McFloatyhands, Leon of Britain

UKIP – Nathan Lee Gill, Michelle Margaret Brown, Mandy Jane Jones, David John Edwards

Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig – Trevor Jones, Mandy Walsh, Glyn Davies, Graham Morgan

Y Blaid Werdd – Duncan Rees, Martin Morris Bennewith, Petra Mary Haig, James Gerard Wolff

Rhestr Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Yr aelodau newydd yw: Neil Hamilton UKIP, Joyce Watson Llafur, Simon Thomas Plaid Cymru, Eluned Mair Morgan Llafur.

Ceidwadwyr – Aled Wyn Davies, Ian Harrison, Harry Legge-Bourke, Denise Howard, Edward Rayner Peett, Stephen Davies, Mary Davies

Cymdeithas Annibynnol Leol Cymru – Huw Meredydd George, Darren James Mayor

Democratiaid Rhyddfrydol – William Denston Powell, Jane Dodds, Gemma-Jane Bowker, Robert Philip Kilminster, Alistair Ronald Cameron, Stephen William Churchman

Diddymu Cynulliad Cymru – Jeremy David Pugh, Philip Bridger, Richard John Davies, Ben Edwards

Gwerin Gyntaf: Ymladd Dros Gymru – Siân Mair Caiach, Alford Clement Thomas, Marion Patricia Binney, Stephen Royston Bowen, David Wayne Erasmus

Llafur – Elizabeth Joyce Watson, Mair Eluned Morgan, John Charles Bayliss, Antonia Louise Antoniazzi

Plaid Cymru – Simon Thomas, Helen Mary Jones, Vicky Moller, Frederick John Dylan Greaves, Mandy Williams-Davies, Aled Morgan Hughes, Elin Tracey Jones, Steffan Huw Gwent, Elin Jones, John David Osmond, Adam Price

Plaid Gristnogol Cymru – Jeffrey David Green, Susan Mary Patricia Green, Louise Wynne Jones, Barbara Irene Hill

Plaid Monster Raving Loony – Lady Lily The Pink, Tristan Shout, Lord & Lady Dunquan, Knigel Knapp, Helen Swindon, Leutenant Jâger Schnitzel, R U Seerius

UKIP – Mostyn Neil Hamilton, Gethin James, Desmond Parkinson, Howard Lillyman

Y Blaid Werdd – Alice Hooker-Stroud, Grenville Morgan Ham, Pippa Pemberton, Frances Ann Bryant, Brian Dafydd Williams

Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig – Catrin Ashton, Rick Newham, Clive Griffiths, David Llywelyn Brown

Rhestr Ranbarthol Gorllewin De Cymru

Yr aelodau newydd yw: Bethan Jenkins Plaid Cymru, Dai Lloyd Plaid Cymru, Caroline Jones UKIP, Suzy Davies Ceidwadwyr

Democratiaid Rhyddfrydol – Peter Malcolm Black, Cheryl Anne Green, Helen Ceri Clarke, Sheila Mary Kingston-Jones, Anita Dawn Davies, Mike Day

Diddymu Cynulliad Cymru – James Cole, Shaun Patrick Cuddihy, Philip Anthony Hughes-Davies, Shelagh Millar

Ceidwadwyr – Suzy Davies, Altaf Hussain, Daniel Stephen Boucher, Edward Yi He, Carolyn Ann Webster, Rebecca Singh, Megan Williams

Llafur – Ceri Lyn Reeves, Andrew John Jenkins, Fiona Margaret Gordon, Scott Jones

Plaid Cymru – Bethan Maeve Jenkins, Dai Lloyd, Alun Llewelyn, Tim Thomas, Linet Margaret Purcell, Philippa Jane Richards, Daniel Mark Thomas, Rebeca Phillips, Harri Llwyd Roberts, James Radcliffe, Duncan Laurence Higgitt, Dic Jones

Plaid Monster Raving Loony – Baron Barnes Von Claptrap, Sir Stevie Wonderful, Glyn Hyndman, Robert Williams Gillis, Dewi Anthony Bowen, Peter Alban Morris, Margaret Jean Phillips

UKIP – Caroline Jones, Martyn Ford, Colin Joseph Beckett, Clifford Roy Johnson

Welsh Trade Union and Socialist Coalition – Owen Ellis Herbert, Claire Louise Job, John Mark Evans, Aaron Christopher John David, Ronnie Job, Emma Saunders

Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig – Laura Picand, Roger Samuel Jones, Justin Peter Lilley, Stephen Leonard Harmer

Y Blaid Werdd – Lisa Rapado, Charlotte Barlow, Laurie Brophy, Mike Whittall, Tom Muller

Rhestr Ranbarthol Canol De Cymru

Annibynnol – Jonathan Edward Bishop

Ceidwadwyr – Andrew Robert Tudor Davies, David Melding, Richard John, Keith Dewhurst, Adam Robinson, Beth Flowers

Democratiaid Rhyddfrydol – Eluned Parrott, John Dixon, Karen Roberts, Cadan ap Tomos, Bablin Molik, Nigel Howells, Elizabeth Clark, Rhys Taylor

Diddymu Cynulliad Cymru – David Maybery Bevan, Ceri Ellen Renwick, Timothy Frederick Mathias, Richard Michael Hodgson Read

Freedom to Choose – Bernice Evans

Llafur – Belinda Robertson, Brian Back, Anna McMorrin, Ali Ahmed

Plaid Cymru – Leanne Wood, Neil John McEvoy, Dafydd Trystan Davies, Elizabeth Josephine Musa, Chad Anthony Rickard, Michael Andrew Christopher Deem, Elin Mair Walker Jones, Glyn Thomas Wise, Pauline Jarman, Ian James Johnson, Cerith Griffiths, Elin Tudur

Plaid Monster Raving Loony – Mark William Beech, Howling ‘Laud’ Hope, Antony John Davies, Baron Von Thunderclap, Michael Stephens

UKIP – Gareth Bennett, Mohammed Sarul Islam, Liz Wilks, Stephen John Clee

Welsh Trade Union and Socialist Coalition – Ross Saunders, Mia Hollsing, Lianne Francis, Steve Williams, Helen Jones, Matthew Hatton, Catherine Peace, Seb Robyns

Women’s Equality Party – Sarah Rees, Sharon Lovell, Ruth Williams, Emma Rose

Y Blaid Werdd – Amelia Womack, Anthony Slaughter, Hannah Pudner, Chris von Ruhland, Alison Haden

Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig – Robert Griffiths, Gwen Griffiths, Ramon Corria, Dan Cole

Rhestr Ranbarthol Dwyrain De Cymru

Yr aelodau yw: Mark Reckless UKIP, David Rowlands UKIP, Steffan Lewis Plaid Cymru, Mohammad Ashgar Ceidwadwyr.

Ceidwadwyr – Oscar Asghar, Laura Anne Jones, Christopher John Butler, Geoffrey Clive Burrows, William Arthur Graham, Gavin Chambers, Nigel John Godfrey

Democratiaid Rhyddfrydol – Veronica German, Paul Halliday, Bob Griffin, Alison Leyland Willott, Brendan Thomas D’Cruz, Kay David, Aladdin Ayesh

Diddymu Cynulliad Cymru – David John Pritchard, Roger Michael Wilson, Victoria Blackman, Donald James Wilson

Llafur – Ruth Lorraine Jones, Peter Richard Jones, Deborah Ann Wilcox, Owen Evans

National Front – Adam John Lloyd, Milton Ellis

Plaid Cymru – Steffan Lewis, Delyth Non Jewell, Nigel Joseph Copner, Lyn Ackerman, Jonathan Thomas Clark, Matthew Woolfall-Jones, Eli Jones, Gillian Marion Jones, Anthony Michael Salkeld, Brian Malcolm Thomas, Ellie Silcox, Simon Dennis Coopey

Plaid Monster Raving Loony – Baron Von Magpie, Hugo Shovit, Mad Mike Young, Dr Doodle Do, Arty Pole

UKIP – Mark John Reckless, David John Rowlands, Susan Boucher, Julie Ann Price

Welsh Trade Union and Socialist Coalition – Jaime Samuel George Davies, Clare Joanna Gibbs, David Peter Reid, Joshua James Rawcliffe, Mohammed Jabed Miah, Rhys Llywelyn Alyn Pewtner

Y Blaid Gomiwnyddol Gymreig – Tommy Roberts, Mark Eric Griffiths, Barbara Ann Thomas, Thabo William Miller

Y Blaid Werdd – Pippa Bartolotti, Ann Were, Chris Were, Katy Beddoe, Andrew Creak

Yn ogystal â hynny, dyma pwy fydd yn sefyll yn etholiadau’r Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yngNghymru:

Fe fydd yr ymgeiswyr canlynol hefyd yn sefyll yn is-etholiad Ogwr ar gyfer Senedd San Steffan:

Glenda Davies (UKIP) – 3808

Janet Ellard (Democratiaid Rhyddfrydol) – 702

Christopher Philip James Elmore (Llafur) – 12,383

Abi Thomas (Plaid Cymru) – 3683

Alex Williams (Ceidwadwyr) – 2956

8575 – Mwyafrif / 43% wedi bwrw pleidlais