Mae gan y Ceidwadwyr gwestiynau i’w hateb ynghylch pam fod Craig Williams yn dal yn ymgeisydd yn yr etholiad cyffredinol, yn ôl y Blaid Lafur.

Mae’r ymgeisydd Ceidwadol ar gyfer sedd Maldwyn a Glyndŵr wedi cyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol, yn groes i’r rheolau.

Ac yntau’n un o brif gydweithwyr Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, mae amheuon y byddai’n gwybod union ddyddiad yr etholiad wrth osod y bet.

Yn ôl Craig Williams, roedd e wedi gwneud “camgymeriad”, ond dydy e ddim wedi camu o’r neilltu er bod y Comisiwn Gamblo yn dweud eu bod nhw’n cynnal ymchwiliad.

‘Syfrdanol’

Dywed Jonathan Ashworth, Tâl-feistr Cyffredinol Cysgodol Llafur, nad yw’r Ceidwadwyr eto wedi egluro pam fod Craig Williams yn parhau’n ymgeisydd seneddol.

“Mae’n hollol syfrdanol na all rhes o weinidogion ateb cwestiynau sylfaenol ynghylch sgandal betio’r Torïaid,” meddai.

“Bydd pleidleiswyr yn gofyn iddyn nhw eu hunain pam ar wyneb y ddaear fod Rishi Sunak wedi gwrthod gweithredu – er bod ei ymgeisydd ei hun sy’n gynghorydd agos wedi ymddiheuro am ei ran yn y ffars yma.

“Mae’r cyhoedd yn haeddu atebion heddiw.

“All y Prif Weinidog ddim parhau i guddio.

“Rhaid iddo fod yn onest a dweud wrth bleidleiswyr pa mor ddwfn yw’r sgandal yma: faint o ymgeiswyr Torïaidd – gan gynnwys aelodau’r Cabinet – sydd ynghlwm, a phryd gafodd e wybod?

“Os caiff y Ceidwadwyr bum mlynedd arall, bydd yr anhrefn jyst yn parhau.

“Mae newid gyda Llafur yn nwylo’r bobol os ydyn nhw’n pleidleisio drosto ar Orffennaf 4.”

Helynt betio: “Eiliad syfrdanol arall” i’r Ceidwadwyr

“Pwy wyddai fod ganddyn nhw Gyfarwyddwr Ymgyrchu?” medd Chris Bryant, ymgeisydd Llafur ar gyfer etholaeth Rhondda ac Ogwr

Pleidleiswyr anfodlon: Sefyllfa “tu hwnt i amgyffred” David TC Davies

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ymateb yn chwyrn i sylwadau’r Ceidwadwr fu’n Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Craig Williams: y Comisiwn Gamblo’n gofyn am wybodaeth am bob bet sylweddol

Mae ymgeisydd Maldwyn a Glyndŵr yn destun ymchwiliad ar ôl cyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol

“Tu hwnt i amgyffred” nad yw dau Geidwadwr wedi’u diarddel, medd Llafur Cymru

Mae Craig Williams wedi cyfaddef betio ar yr etholiad cyffredinol, tra bod Laura Anne Jones yn destun ymchwiliad yr heddlu

Galw am ymchwiliad ar ôl i ymgeisydd seneddol gyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol

Mae Craig Williams, ymgeisydd Maldwyn a Glyndŵr, yn un o gydweithwyr agosaf Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig

Ymgeisydd seneddol Maldwyn a Glyndŵr yn cyfaddef betio ar yr etholiad cyffredinol

Dywed y Ceidwadwr Craig Williams y bydd yn cydymffurfio’n llawn ag ymchwiliad i’w ymddygiad