Mae’r Comisiwn Gamblo yn gofyn i bob bwci am wybodaeth am bob bet sylweddol (allai arwain at wobr dros £199) yn ystod tair wythnos gyntaf mis Mai oedd yn dyfalu dyddiad cywir yr etholiad cyffredinol ym mis Gorffennaf.

Daw hyn ar ôl i Craig Williams, ymgeisydd seneddol y Ceidwadwyr ym Maldwyn a Glyndŵr, gyfaddef betio ar gynnal yr etholiad ym mis Gorffennaf.

Fel un o brif gydweithwyr Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, mae’n debyg ei fod e wedi cael gwybod yr union ddyddiad ddyddiau’n unig cyn gosod y bet gyda bwci Ladbrokes yn Sir Drefaldwyn.

Mae Rishi Sunak yn dweud ei fod e’n “siomedig” ynghylch ymddygiad Craig Williams yn dilyn yr honiadau am y bet yn The Guardian.

Ond dydy Williams na Sunak ddim wedi cadarnhau a oedden nhw wedi trafod yr union ddyddiad cyn i’r bet gael ei osod.

Mae’n debyg fod Craig Williams wedi betio £100 y byddai’r etholiad yn cael ei gynnal ym mis Gorffennaf, a chafodd y Comisiwn Gamblo wybod gan Ladbrokes am y bet.

Yn ôl Williams, roedd e wedi gwneud “camgymeriad enfawr” wrth osod y bet.

Dydy’r Comisiwn Gamblo ddim wedi gwneud sylw am yr honiadau yn erbyn Craig Williams, ac mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau nad ydyn nhw wedi derbyn unrhyw gwynion.

Mae’r gwrthbleidiau’n galw am gosbi Craig Williams a’i daflu allan o’r etholiad.

“Tu hwnt i amgyffred” nad yw dau Geidwadwr wedi’u diarddel, medd Llafur Cymru

Mae Craig Williams wedi cyfaddef betio ar yr etholiad cyffredinol, tra bod Laura Anne Jones yn destun ymchwiliad yr heddlu

Galw am ymchwiliad ar ôl i ymgeisydd seneddol gyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol

Mae Craig Williams, ymgeisydd Maldwyn a Glyndŵr, yn un o gydweithwyr agosaf Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig