Mae gweinyddwyr wedi cadarnhau y bydd perchennog Poundland yn prynu pump o siopau Wilko yng Nghymru.

Mae’r siopau fydd yn cael eu prynu yn Aberdâr, Cas-gwent, Doc Penfro, Pont-y-pŵl a Rhydaman.

Dywed Barry Williams, rheolwr a chyfarwyddwr Poundland, ei fod e am geisio sicrhau mai cyn-weithwyr Wilko fydd yn cael y dewis cyntaf i weithio yn y siopau newydd.

“Mae gweithwyr Wilko wedi bod yn werthfawr iawn i gymunedau ledled y Deyrnas Unedig, ac rydym yn edrych ymlaen at gynnig cyfleoedd er mwyn iddyn nhw ymuno â’n teulu,” meddai.

Roedd gan Wilko 28 o siopau ledled Cymru allan o gyfanswm o 400 ledled y Deyrnas Unedig.

Mae cau’r siopau’n golygu bod 437 o swyddi yn y fantol yng Nghymru.

Tra bod y siopau ym Mae Caerdydd, Llandudno a Phort Talbot wedi cau eu drysau eisoes, bydd eraill yn aros ar agor tan ddydd Iau, Medi 23, gan gynnwys siopau Pwllheli a Chwmbrân.

Mae dyddiadau cau gweddill siopau Wilko Cymru fel a ganlyn:

Dydd Iau, Medi 14

Treforys

Heol y Frenhines, Caerdydd

Y Rhyl

Dydd Sul, Medi 17

Casnewydd

Coed-duon

Pont-y-pŵl

Dydd Mawrth, Medi 19

Aberdâr

Wrecsam

Maesteg

Cas-gwent

Dydd Iau, Medi 21

Cwmbrân

Cyfarthfa

Parc Trostre, Llanelli

Pen-y-bont ar Ogwr

Caergybi

Pwllheli

Bydd cwmni Poundland yn cymryd drosodd cyfanswm o 71 o siopau Wilko ledled y Deyrnas Unedig.

Mae perchennog y siopau bargen B&M hefyd wedi gwneud cynnig i brynu 51 o safleoedd eraill y cwmni yn y Deyrnas Unedig.

Staff Wilko “mewn limbo” wrth i holl siopau’r cwmni gau

Lowri Larsen

“Efallai y bydd rhywun yn dod i mewn ar yr unfed awr ar ddeg, ond dydy hi ddim yn edrych yn dda ar hyn o bryd”