Mae Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC) wedi datgan eu pryder am ddiffyg cyllid newydd i gefnogi dwy gronfa sy’n ariannu cynnwys i blant a chynnwys sain.

Wrth ymateb i benderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i beidio â darparu cyllid trwy Ffi’r Drwydded Deledu i gefnogi parhad y Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc (YCAF) a’r Gronfa Cynnwys Sain (ACF), dywed TAC eu bod nhw’n “siomedig iawn”.

Mae’r Gronfa Cynnwys Cynulleidfaoedd Ifanc wedi bod yn arbennig o bwysig wrth gynyddu lluosrwydd, gwella ansawdd ac uchelgais cynnwys i blant, a chreu buddion diwylliannol ac economaidd, meddai Dyfrig Davies, cadeirydd TAC.

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Nadine Dorries, Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, newidiadau i’r drefn ariannu.

Bydd ffi’r drwydded deledu’n cael ei rhewi am ddwy flynedd, gyda chynnydd yn ôl lefelau chwyddiant am dair blynedd wedyn, a bydd S4C yn derbyn £7.5m ychwanegol bob blwyddyn am y bum mlynedd nesaf.

‘Budd diwylliannol’

Dywed Dyfrig Davies, cadeirydd TAC, y bydd y grŵp yn ysgrifennu at Nadine Dorries i fynegi eu pryderon ac i alw am gyllid pellach ar gyfer y dyfodol.

“Rydym yn siomedig iawn o glywed nad oes unrhyw gyllid ar gael ar hyn o bryd i barhau â gwaith yr YACF a’r ACF, fel y cadarnhawyd yn y llythyrau gan DCMS at y BBC ac S4C ynghylch setliad Ffi’r Drwydded Deledu,” meddai.

“Mae’r YACF wedi bod o werth mawr i gynhyrchwyr Cymru, rhai ohonynt yn arbenigo mewn cynnwys plant.

“Mae’r targed o 5% ar gyfer cynnwys mewn ieithoedd brodorol wedi bod o bwys diwylliannol mawr i’r iaith Gymraeg, ac mae wedi cael ei groesawu wrth i’n sector ac S4C gael mynediad i’r Gronfa i gynhyrchu cynnwys newydd ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc.

“Rydym felly yn hynod siomedig nad yw’n parhau.

“Mae ein haelodau wedi ei gwneud yn glir i ni, ynghyd ag argaeledd rhyddhad Treth Teledu i Blant, fod YACF wedi bod yn hanfodol i wrthdroi’r gostyngiad mewn buddsoddiad gan Ddarlledwyr Cyhoeddus yng nghynnwys plant yn genedlaethol.

“Mae wedi cynyddu lluosogrwydd, gwella ansawdd ac uchelgais cynnwys plant a’r budd diwylliannol cysylltiedig i Gymru, ac ar yr un pryd rhoi hwb economaidd sylweddol i’r sector yng Nghymru.

“Mae’r meini prawf ariannu hefyd wedi agor y drws i gyfleoedd cyd-gynhyrchu i S4C a chynhyrchwyr Cymru.”

Ychwanega Dyfrig Davies fod y Gronfa Cynnwys Sain wedi cael ei gwerthfawrogi gan eu haelodau sy’n cynhyrchu rhaglenni radio, a bod ganddi hithau hefyd darged o 5% ar gyfer cynnwys mewn ieithoedd brodorol.

£7.5m yn ychwanegol bob blwyddyn am y pum mlynedd nesaf i S4C

“Mae’r setliad yma’n adlewyrchu ffydd y DCMS, a’r Ysgrifennydd Gwladol Nadine Dorries, yng ngweledigaeth S4C,” medd Rhodri Williams, cadeirydd S4C