Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi bod y rhedwr Dic Evans wedi codi £14,374 at uned gemotherapi Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth yn ystod y cyfnod clo.

Aeth y rhedwr a hyfforddwr rhedeg 74 oed ati i geisio rhedeg 1,000 milltir mewn can niwrnod – cyfartaledd o ddeg milltir bob dydd – yn ystod y cyfnod clo.

Fe ddenodd e roddion ar-lein o bob cwr o’r byd wrth fynd ati i gwblhau’r her, gyda phenllanw’r daith yn dod ar bromenâd Aberystwyth lle daeth torf ynghyd i’w groesawu a’i longyfarch.

Fe orffennodd ei daith ar ôl 97 diwrnod.

“Fe wnes i osod targed gwreiddiol o £1,000, felly roedd yr ymateb yn anhygoel,” meddai.

“Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at wasanaeth mawr ei angen yng Ngheredigion a chanolbarth Cymru. Mae’r staff yn yr uned chemo yn fendigedig, yn hynod ofalgar ac yn weithgar iawn ac mae angen ein cefnogaeth arnynt i wella ac ehangu’r cyfleusterau a’r triniaethau y gallant eu darparu.”

‘Llawer o boen’

Dywedodd Dic yn ystod wythnosau olaf yr her ei fod wedi ei chael hi’n eithaf anodd mynd.

“Roeddwn i mewn llawer o boen,” meddai.

“Roedd y tywydd yn boeth, y ddaear yn sych ac yn galed dan draed.

“Ond roedd y negeseuon a ddaeth i mewn gyda rhoddion yn wych, ynghyd â chefnogaeth teulu a ffrindiau. Felly, roedd yn rhaid i mi ddal ati.”

Roedd Dic, sy’n byw yn Abermagwr, yn Nyffryn Ystwyth, eisiau codi arian ar gyfer yr uned ar ôl i’w bartner, Liz Hughes, gael diagnosis o ganser yr ofari.

‘Diolch’

Yn ôl Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, mae’r elusen a’r staff yn yr uned gemotherapi eisiau diolch i Dic Evans am ei gyflawniad gwych.

“Mae cefnogaeth ein cymunedau lleol yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu yn nhair sir Hywel Dda ac rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a dderbyniwn,” meddai.