Mae saith o albymau Geraint Jarman, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar feinyl, wedi eu rhyddhau yn ddigidol am y tro cyntaf heddiw (Ionawr 22).

Daw hyn wedi i Sain ryddhau’r albym ‘Tacsi i’r Tywyllwch’ yn ddigidol y llynedd.

Bellach mae ‘Gobaith Mawr y Ganrif’, ‘Hen Wlad fy Nhadau’, ‘Gwesty Cymru’, ‘Fflamau’r Ddraig’, ‘Diwrnod i’r Brenin’, ‘Macsen’ ac ‘Enka’, a gafodd eu rhyddhau gyntaf rhwng 1976 ac 1985 ar gael yn ddigidol.

‘Ailddarganfod Jarman’

Dyma rai o albymau mwyaf dylanwadol yr iaith Gymraeg a newidiodd gyfeiriad cerddoriaeth gyfoes Gymraeg yn y 70au, ac mae Geraint Jarman yn edrych ymlaen at gyflwyno’r gerddoriaeth i gynulleidfa ddigidol newydd.

“Mae cyhoeddi’r saith albym yma yn ddigidol yn wefreiddiol i mi”, meddai Geraint Jarman

“Mae’n golygu fod rhai pobl yn medru ailddarganfod fy miwsig a dwi’n gobeithio bydd ’na gynulleidfa newydd yn tyfu fydd yn medru profi fy ngwaith am y tro cynta.

“Mae’r albyms cynnar yma yn rhyw fath o Ulysses bu fi a’r hogie arno wrth ddod i adnabod y Gymru gyfoes drwy chwarae’n fyw a recordio.”

Gobaith Mawr y Ganrif

‘Gobaith Mawr y Ganrif’ oedd albym cyntaf Geraint Jarman, ac fe’i rhyddhawyd yn 1976, ond cafodd ei waith ei wrthod gan y cwmni recordiau Sain sawl gwaith.

“Roeddwn wedi bod yn danfon casetiau o fy ngwaith i Sain ac yn cael fy nhroi lawr bob tro,” meddai Gerain Jarman.

“Felly penderfynais recordio albym fy hun hefo help Des Bennett yn stiwdio Stacey Road, Caerdydd, hefo casgliad o gerddorion o Gaerdydd a’r Cymoedd.

“Fe’i recordiwyd mewn 20 awr ac yn y pen draw fe werthais i’r tâp i Huw Jones Sain ei hun… a dwi’n ddiolchgar iawn iddo fo am ein trin mor dda ac am gadw ffydd ynof i a fy ngwaith. Dyma lle nes i gwrdd â Tich Gwilym am y tro cynta.”

Hen Wlad fy Nhadau

Ar ôl rhyddhau ‘Tacsi i’r Tywyllwch’ yn 1977 rhyddhaodd Gerain Jarman ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn 1978 – y record gyntaf efo’r Cynganeddwyr, a recordiwyd yn stiwdio gyntaf Sain yn Gwernafalau.

“Doedd dim home comforts am y stiwdio yma – peiriant 8 track Ampeg un modfedd – hen un Pete Townsend o’r grŵp The Who a desg gan y peiriannydd Rosser, tebyg i’r un yn stiwdio Rockfield lle bu Sain yn recordio gynt. Roedd y Cynganeddwyr gwreiddiol wedi bod yn chwarae’n fyw dros Gymru gyfan am flwyddyn cyn recordio hon.”

Geraint Jarman, Gwyl Crug Mawr 2016

Gwesty Cymru

Yn fuan ar ôl ’Steddfod Caernarfon 1979, yn dilyn y gig ‘Twrw Tanllyd’ cyntaf erioed, roedd Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr yn ôl yn stiwdio yn recordi ‘Gwesty Cymru’.

“Dwi’n cofio John Morgan y chwaraeydd bas yn dweud yn gynnar yn y sesiwn ei fod yn ystyried hi’n ddyletswydd arnom i wella ar Hen Wlad fy Nhadau er mwyn cadw’r safon yn uchel.

“Ac felly y bu.”

‘Y man marw’

Erbyn yr wythdegau roedd Jarman yn cyffroi cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad a chaneuon pwerus a chofiadwy yn siglo’r sîn yng Nghymru.

Ym mis Mawrth 1980 cafodd Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr eu gwahodd i stiwdio newydd Sain i recordio albym arall.

“Roedd Sain yn awyddus i ni fynd yno i recordio hefo’n peiriannydd Simon Tassanno, megis arbrawf fel petai, i weld sut oedd y stiwdio’n gweithio ac yn ymateb a lle’r oedd y gwir sain,” meddai.

“Penderfynodd Sain ein bod y tro yma yn gorfod gweithio yn y nos o saith tan saith y bore. Roedd y stiwdio’n edrych yn grand ac yn foethus a drud hefo carped plysh mewn un hanner o’r stiwdio, y man marw fel petai, hefo man byw yr ochr arall â theils llechi a wal gerrig anferth.

“Roeddwn dan bwyse gyda’r caneuon a mond un cam ar y blaen i’r band drwy gydol yr amser. Ond i mi ma’r record [Fflamau’r Ddraig] yn un o’m ffefrynnau, ma’r sŵn yn wahanol hefo Niel White yn cymryd lle John Morgan ar y bas a oedd wedi penderfynu gadel.”

Pabell Roc

Jarman yn 70 a’i awen yn hedfan

Mae gan Godfather y Sîn Roc Gymraeg albwm newydd allan, ac mae wedi sgrifennu digon o ganeuon yn y cyfnod clo ar gyfer albwm arall