Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau nad oes tystiolaeth fod pysgod wedi marw hyd yma wedi i laeth dywallt i Afon Dulais yn Sir Gaerfyrddin.

Afon Dulais yn fuan wedi’r digwyddiad

Fe wnaeth yr afon droi’n wyn yn Llanwrda ar ôl i dancer llaeth droi drosodd ar y ffordd gerllaw brynhawn ddoe (Ebrill 14).

Cafodd yr A482 yn Llanwrda ei chau dros nos, ond bellach mae’r ffordd wedi ailagor.

Bu swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn asesu’r safle ddoe a bore heddiw, ac maen nhw wedi cadarnhau bod Afon Dulais bellach yn glir.

Afon Dulais yn Llanwrda wedi i’r llygredd llaeth glirio

Er hynny, maen nhw’n pwysleisio fod llygredd llaeth yn “niweidiol iawn i afonydd a chynefinoedd”.

“Mae swyddogion wedi bod ar y safle bore heddiw ac maen nhw’n cadarnhau fod Afon Dulais bellach yn glir, ac nad oes tystiolaeth o bysgod marw hyd yma,” meddai Cyfoeth Naturiol Cymru.

“Mae’r tancer llaeth wedi ei adfer a’i gludo o safle’r gwrthdrawiad.

“Mae’r llaeth bellach yn llifo drwy’r dalgylch. Mae wedi mynd heibio Llangadog, ac ar hyn o bryd mae ym mhrif afon Tywi i lawr yr afon o Landeilo, ac yn achosi afliwiad yn yr ardal.

“Mae llygredd llaeth yn niweidiol iawn i afon a’i gynefinoedd, ac mae swyddogion yn parhau i asesu a monitro effaith y gollyngiad hwn.”