Logo Golwg360
Addysg

‘Rhaid cynnal momentwm addysg yng Nghymru’

Carwyn Jones yn annerch penaethiaid mewn cynhadledd ddydd Iau

Logo Golwg360
Addysg

Fflash mob Cymraeg yng nghanol Times Square

Bron i 400 o ddisgyblion o Gymru ar eu ffordd i Efrog Newydd

Logo Golwg360
Addysg

Prifysgolion Cymru yn ‘tanio’r economi’

Creu bron 50,000 o swyddi yng Nghymru, yn ôl adroddiad

Logo Golwg360
Addysg

Rhoi £½m i Brifysgol Aberystwyth

Cyn-fyfyriwr wedi graddio hanner canrif yn ôl

Logo Golwg360
Addysg

Huw Lewis “am i bob plentyn gael y cyfle i ddysgu Cymraeg yn llwyddiannus”

Ond y Gweinidog Addysg wedi dangos “diffyg arweiniad” yn ôl Cymdeithas yr Iaith

Logo Golwg360
Addysg

Gwefan newydd i T. Llew

Lansio gwefan i ‘sicrhau etifeddiaeth’ yr awdur plant

Logo Golwg360
Addysg

£3.8m tuag at wella sgiliau yn y Cymoedd

Cymorth i weithwyr adeiladu, cyfrifeg a thechnoleg gwybodaeth

Logo Golwg360
Addysg

Huw Lewis am ddiddymu’r system bresennol o hyfforddi athrawon

Adroddiad ‘siomedig iawn’ Estyn wedi arwain at newidiadau yn y system

Logo Golwg360
Addysg

Pennaeth newydd i Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Geraint Parry yn dod o Ysgol Birkenhead Park yng Nglannau Merswy

Logo Golwg360
Addysg

Cyhuddo Cymdeithas yr Iaith o gamarwain

‘Addysg Gymraeg i bob disgybl’ ddim ar yr agenda medd Llywodraeth Cymru