Logo Golwg360
Addysg

£3.8m tuag at wella sgiliau yn y Cymoedd

Cymorth i weithwyr adeiladu, cyfrifeg a thechnoleg gwybodaeth

Logo Golwg360
Addysg

Huw Lewis am ddiddymu’r system bresennol o hyfforddi athrawon

Adroddiad ‘siomedig iawn’ Estyn wedi arwain at newidiadau yn y system

Logo Golwg360
Addysg

Pennaeth newydd i Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

Geraint Parry yn dod o Ysgol Birkenhead Park yng Nglannau Merswy

Logo Golwg360
Addysg

Cyhuddo Cymdeithas yr Iaith o gamarwain

‘Addysg Gymraeg i bob disgybl’ ddim ar yr agenda medd Llywodraeth Cymru

Logo Golwg360
Addysg

Deiseb yn galw ar Brifysgol Aberystwyth i beidio â buddsoddi ym Mauritius

‘Ffrindiau Pantycelyn’ yn galw am roi’r arian at adnewyddu’r Neuadd

Logo Golwg360
Addysg

Hwb i addysgu Ieithoedd Tramor mewn ysgolion

Gweinidog Addysg yn lansio cynllun ‘Dyfodol Byd-eang’

Logo Golwg360
Addysg

Prifysgolion Cymru ar restr byd

Yr hen brifysgolion yn y 400 gorau, meddai’r Times Higher Ed

Logo Golwg360
Addysg

Hwb i ddisgyblion disgleiriaf Cymru gyrraedd y prifysgolion ‘gorau’

Cymorth ychwanegol i fyfyrwyr chweched dosbarth drwy raglen Seren

Logo Golwg360
Addysg

Arolygwyr ysgolion am geisio barn y cyhoedd

Ymgynghoriad wedi’i lansio gan Estyn i gasglu safbwyntiau rhieni, athrawon a disgyblion

Logo Golwg360
Addysg

Athrawes yn wynebu gwaharddiad tros honiadau ffug o gam-drin

Eleri Roberts wedi esgus bod yn ferch ysgol er mwyn gwneud honiadau am brifathro