Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried pecyn o gymorth ariannol i fyfyrwyr prifysgol sy’n talu rhent am lety nad ydynt yn ei ddefnyddio oherwydd pandemig y coronafeirws.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn y Senedd ei bod wedi cynnal trafodaethau gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Prifysgolion Cymru ac NUS Cymru ac “yn gobeithio gwneud cyhoeddiad cyn bo hir”.

Gyda’r Deyrnas Unedig gyfan dan gyfyngiadau symud, y neges i fyfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol yng Nghymru yw aros lle maen nhw ar hyn o bryd.

Dywedodd Ms Williams wrth y Senedd: “Mae gen i bob cydymdeimlad â’r myfyrwyr hynny sy’n cadw at reolau Llywodraeth Cymru a ddim yn teithio i … lety y maen nhw wedi talu amdano neu ar fin talu amdano o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus.

“Gobeithio gwneud cyhoeddiad cyn bo hir”

“Y llynedd, roedd pob un o’n prifysgolion yn ceisio darparu ad-daliadau neu ad-daliadau ac rydym yn croesawu hynny. Rwy’n croesawu’r camau gweithredu gan nifer o sefydliadau yng Nghymru ar hyn o bryd i wneud yr un peth.”

Ychwanegodd: “Rwy’n cynnal trafodaethau agos gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, prifysgolion a’r prynhawn yma gydag NUS Cymru i weld beth y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu o ran rhent ac, yn wir, galedi ariannol cyffredinol y gallai myfyrwyr fod yn ei wynebu ar hyn o bryd.

“Rwy’n gobeithio gwneud cyhoeddiad cyn bo hir.”

Mae Prifysgol Aberystwyth a Chaerdydd eisoes wedi dweud y byddan nhw’n cynnig ad-daliad llawn am bob wythnos nad yw myfyrwyr yn defnyddio eu llety.

Yn y cyfamser mae Prifysgol Bangor yn bwriadu cynnig ad-daliad o 10% ac mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd hefyd yn bwriadu cynnig ad-daliad.

Fodd bynnag, mae Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Wrecsam eisoes wedi dweud na fyddan nhw’n cynnig ad-daliad.

Addysg

Rhagor o brifysgolion yn cynnig ad-daliad am lety myfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Caerdydd wedi dweud y byddan nhw’n cynnig ad-daliad llawn am bob wythnos nad ydy myfyrwyr yn defnyddio eu llety