Addysg

Rhagor o ddisgyblion yn hunanynysu yn Aberystwyth

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais yn hunanynysu yn dilyn achos Covid-19

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cadarnhau bod grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth yn hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos Covid-19 yn yr ysgol.

Daw hyn ar ôl i’r Cyngor Sir ofyn i Grŵp Dosbarth Blwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun Penglais a Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos i hunanynysu yr wythnos ddiwethaf.

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Sir Ceredigion mai dim ond nifer fach o ddisgyblion sy’n gorfod hunanynysu, o ganlyniad i’r “gweithdrefnau cryf sydd wedi’u rhoi ar waith” yn yr ysgol.

Mae’r ysgol wedi cysylltu â’r rhieni ac mae’r Cyngor Sir yn annog pob rhiant i fynd â’u plant am brawf os ydyn nhw’n datblygu unrhyw symptomau.

← Stori blaenorol

Cymru

Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn pleidleisio o blaid gwerthu’r clwb i sêr Hollywood

"Mae hyn wir yn digwydd!" - Ryan Reynolds a Rob McElhenney fydd yn berchen ar Glwb Pêl-droed Wrecsam

Stori nesaf →

Cymru

Dau o garfan y Gwyddelod wedi profi’n bositif am Covid-19

Matt Doherty a James McClean wedi profi'n bositif am Covid-19 ar ôl chwarae'r 90 munud llawn wrth i’r Weriniaeth gael ei threchu gan Gymru nos Sul

Hefyd →

Addysg

Y Democratiaid Rhyddfrydol eisiau dull pedair gwlad o brofi myfyrwyr am y coronafeirws

Ond mae undeb yn rhybuddio am beryglon cynllun o'r fath

Dweud eich dweud