Ffigurau diweddaraf y coronafeirws: 1,644 yn ragor o achosion, 54 yn rhagor o farwolaethau, 112,973 dos cyntaf o frechlyn wedi’u rhoi

Cofnodwyd 1,644 yn ragor o achosion o’r coronafeirws yng Nghymru, gan fynd â chyfanswm yr achosion a gadarnhawyd i 176,056.

Nododd Iechyd Cyhoeddus Cymru 54 yn rhagor o farwolaethau, gan fynd â’r cyfanswm yng Nghymru ers dechrau’r pandemig i 4,117.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd fod cyfanswm o 112,973 dos cyntaf o frechlyn Covid-19 wedi cael eu rhoi erbyn 10pm ddydd Mercher, sy’n gynnydd o 11,602 o’r diwrnod blaenorol.

Dywedodd yr asiantaeth fod 121 o ail ddosau hefyd wedi’u rhoi, cynnydd o 13.

Addysg

Galw am frechu staff gofal plant yr un pryd ag athrawon

“Er bod cyfraddau trosglwyddo ymysg plant hŷn yn uwch, mae ymbellhau cymdeithasol mewn gofal plant yn llawer mwy cymhleth.”

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Tesco yn cyhoeddi gwerthiant calonogol dros gyfnod y Nadolig  

Ond disgwyl i gostau’r pandemig gyrraedd  £810m eleni

Darllen rhagor

Cymru

Brexit: galw ar Lywodraeth San Steffan i fuddsoddi ym mhorthladdoedd Cymru

Hywel Williams yn dweud ei fod yn “amlwg” bod traffig yn cael ei golli i lwybrau eraill

Darllen rhagor

Cymru

Ceiswyr lloches: galw am ymchwiliad annibynnol i safle Penalun

Mae’r gwersyll yn “hollol anaddas”, meddai Liz Saville Roberts

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Whitbread yn cael gwared a 1,500 o swyddi

Gwerthiant y grŵp, sy’n berchen Premier Inn, wedi haneru yn dilyn cyfyngiadau’r coronafeirws

Darllen rhagor

Arian a Busnes

Buddsoddiad gwerth £14.4m yn Hufenfa De Arfon

Y bwriad yw cynyddu’r cynhyrchiant o 15,000 tunnell o gaws y flwyddyn i 23,000 tunnell

Darllen rhagor

Profion Covid-19, y coronafeirws
Iechyd

Covid: Gall pobl sydd wedi’u heintio fod ag imiwnedd am fisoedd

Ond arbenigwyr yn rhybuddio y gallen nhw drosglwyddo’r firws at bobl eraill

Darllen rhagor

Celf Weledol

Taflu’r Mabinogi mewn i’r pair

Non Tudurgan Non Tudur

Mae cartwnydd amlwg yn hapus o fod yn perthyn i draddodiad anrhydeddus darlunwyr chwedlau Cymru

Darllen rhagor

20:1

Dyfrig Evans

Barry Thomasgan Barry Thomas

Mae’r canwr 42 oed yn byw yng Nghaerdydd ac yn rhannu ei amser rhwng cyfansoddi a rheoli siop goffi

Darllen rhagor