Fe gafodd Rhydian Darcy fodd i fyw yn gwylio goreuon Ewrop ar y trac athletau yn Rhufain. A gyda’r Gemau Olympaidd ar y gorwel, roedd pawb eisiau gwneud sioe dda ohoni…