O ran ei maint daearyddol, Dwyfor Meirionnydd yw un o etholaethau mwyaf Cymru ers yr ad-drefnu ffiniau ac mae ganddi 69,803 o etholwyr.

Dyma etholaeth sy’n cynnwys talpiau o Wynedd a Sir Ddinbych ac yn ymestyn o Gaernarfon lawr i Aberdyfi ac o Aberdaron i Gorwen.

Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wnaeth ennill yr hen sedd gyda 48.3% o’r bleidlais yn 2019, ac mae hi’n sefyll eto ac yn ffefryn clir i ennill, yn ôl arolygon barn YouGov.