Doedd yr etholiadau Ewropeaidd ddim yn cael llawer o sylw yma, hyd yn oed pan oedden ni’n rhan ohonyn nhw. Er hynny, ac er gwaetha’ Brexit, mi ddylen ni gadw llygad ar be ddigwyddodd tros ran helaeth o’r cyfandir yr wythnos ddiwetha’.