Dwi dal yn straffaglu cael fy mhen rownd popeth ddigwyddodd wythnos diwethaf, felly dw i ddim ond am ganolbwyntio ar un digwyddiad, ac ni allai fod yn unrhyw beth arall ond y bleidlais o ddiffyg hyder yn Vaughan Gething, a gollodd o 27 pleidlais i 29.