Hwre! Mae ganddo ni gnwd newydd sbon-ish o Gomisiynwyr Heddlu sydd wedi derbyn sêl bendith go simsan.

Ers eu cyflyno am y tro cyntaf yn 2012, teg dweud bod Comisiynwyr Heddlu yn eitha’ annelwig a’r gwaith maen nhw’n ei wneud yn niwlog.