Oherwydd y “consyrn” am ddyfodol y Llyfrgell Genedlaethol, mae’r Prif Weithredwr newydd yn dweud bydd yn rhaid “ail-gyflunio”…

Bedydd tân maen nhw’n ei alw fe. Rhywun yn cychwyn ar swydd fawr, ac yn gorfod dygymod yn syth â sefyllfa heriol iawn o’r dechrau un. Wel, dyna sefyllfa Rhodri Llwyd Morgan, Prif Weithredwr newydd y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.