Rhian Cadwaladr sy’n rhoi cyngor i ddynes sydd rhwng dau feddwl am sut i ddathlu ei phen-blwydd, gan fod cymaint o densiynau rhwng aelodau o’i theulu a’i ffrindiau…

 

Annwyl Rhian,