Gwaith y Gwasanaeth Prawf yng Ngwynedd a Môn sydd o dan sylw yn y gyfres Ar Brawf ac mae rhywbeth newydd a ffres yn perthyn iddi.