Mae Rhian yn rhoi cyngor i ddynes sy’n ofni bod ei phartner yn celu rhywbeth am berthynas agos gyda ffrind…

 

Annwyl Rhian,