Er mai Vaughan Gething yw Prif Weinidog Cymru’n awr, mae’n anodd dod i’r casgliad fod y ffordd y cafodd ei ethol wedi bod yn arbennig o dryloyw. A hwyrach yn ei sgîl dylem ystyried mewn difri pa mor ddemocrataidd ydi Cymru yn 2024.