Yn The Times 15fed Mawrth 2024 roedd erthygl ‘Welsh Water told to pay customers £40m after misleading data’.

Mae Dŵr Cymru wedi camarwain OFWAT ynglŷn â’r gwaith ar yr isadeiledd i atal diferiadau ac, o achos hyn, maen nhw’n gorfod talu £40m yn ôl i’r cwsmeriaid. Newyddion da felly – hwre! Ond ydy o wir?