Ymateb yr arlunydd Jac Jones o Fôn i “wallgofrwydd” y rhyfela yn Gaza.