Soniais yr wythnos ddiwethaf am effaith polisïau sero net ar ddiwydiant dur a chymuned Port Talbot.

Amcan hollol hurt,’ meddais, ‘sy’n amhosib i’w gyflawni’.

I’r perwyl hwn mae’n werth i chi ddarllen Achieving Net Zero, adroddiad gan Michael Kelly, Athro Technoleg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae hefyd yn gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol a’r Royal Academy of Engineering.