Mewn erthygl ar y cyd, mae Tom O’Malley a Meic Birtwistle yn cynnig yr ateb i helbulon diweddar y Sianel Gymraeg sydd wedi profi’r flwyddyn “anoddaf” yn ei hanes, yn ôl y Cadeirydd Rhodri Williams.

Mae Tom O’Malley yn Athro Emeritws y Cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth a Meic Birtwistle yn gynhyrchydd teledu ac yn gyn-swyddog gydag Undeb y Newyddiadurwyr, yr NUJ