Nes na’r hanesydd… mi fyddai R Williams Parry wedi deall pam fod dramodydd Mr Bates versus the Post Office wedi cael mwy o effaith na’r holl newyddiadurwyr oedd wedi datgelu sgandal Swyddfa’r Post. Ac yntau hefyd wedi bod yn tynnu sylw at yr helynt ers tro, mae Dafydd Glyn Jones yn awgrymu pwy ddylai dalu am y drwg…