Yr Ymgynghorydd Cwnsela Arbenigol Wynford Ellis Owen sy’n cynghori dyn sy’ wedi cael llond bol ar bawb a phopeth, er gwaetha’r ffaith fod ganddo ddigon o arian yn y banc…

Annwyl Wynford,