Ar 7 Ionawr yn 1924 daeth pedwar ynghyd yn 9 Bedwas Place, Penarth, a chytuno i greu Plaid Genedlaethol Cymru –  Ambrose Bebb, Griffith John Williams, Elisabeth Williams a Saunders Lewis.