Mae’r cerddorion fu yn sail i seiniau Sen Segur ac Omaloma wedi dod at ei gilydd unwaith eto i greu pop breuddwydiol seicadelig.

Gyda’u calonnau yn torri am nad oedden nhw bellach yn creu cerddoriaeth, daeth Ben Ellis a George Amor ynghyd i sefydlu prosiect cerddorol newydd, sef Ffenest.