Ar ôl blynyddoedd o gael ei rheoli gan ei gŵr, mae gwraig wedi penderfynu mai gwahanu yw’r ateb. Rhian Cadwaladr sy’n rhoi cyngor iddi am le i droi am gymorth…

Annwyl Rhian,