Fel llawer ohonoch, dw i’n hoffi gwylio ffilmiau efo’r teulu dros y Nadolig.

Yn ôl ymateb y plant, The Grinch a Chicken Run oedd y ffefrynnau eleni.

Fodd bynnag, dw i yn ceisio gwylio o leiaf un hen ffilm du a gwyn cyn i’r calan gyrraedd. Ac ar gyfer Dolig 2023, Proud Valley (1940) oedd honno.