Mae un sy’n hoff o dynnu lluniau’r sêr yn arwain antur i’r wlad lle fuon nhw yn ffilmio Star Wars… 

Mae llun hyfryd o hydrefol gan ffotograffydd o Ynys Môn wedi dod i’r brig yng Ngwobrau Ffotograffiaeth Prydain.

Ers dechrau tynnu lluniau ddegawd yn ôl, mae Gareth Môn Jones wedi bod yn dychwelyd i’r un man ym Metws-y-coed yn y gobaith o ddal y llun perffaith.