Mae’n debyg y bydd Eretoda Ogunbanwo yn fwy cyfarwydd i chi fel Sage Todz, enw llwyfan y rapiwr o Benygroes, Dyffryn Nantlle. Ac mae’n siŵr ei bod hi’n deg dweud fod yr enw hwnnw’n fwy cyfarwydd i rai ohonoch ers yr haf eleni.