Er eu bod nhw’n dweud rhywbeth tebyg, ar arweinydd y Blaid Lafur nid arweinydd y Llywodraeth y mae’r pwysau tros y rhyfel yn Gaza… am fod pobol yn disgwyl mwy…