Glywsoch chi’r un am y cyfieithydd, y geiriadurwr, a’r darlithydd? Mae llyfr newydd yn llawn hanesion difyr am dri chyfaill ffraeth o Geredigion…

Yn y llyfr newydd Hiwmor Tri Chardi Llengar, mae’r hanesydd Geraint H Jenkins yn trafod hiwmor tri chyfaill o Geredigion – tri sy’n cynrychioli’r sir “ar ei gorau”.