Yn Taith i Gaeredin cawsom ddilyn Priya Hall, Leila Navabi a Mel Owen wrth iddynt berfformio eu sioeau comedi am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin dros yr haf.