Mae gwallt Llywydd y Senedd, meddyliau dwfn arweinydd Ceidwadwyr Cymru, Boris Johnson a GB News wedi dod ynghyd. A John Dixon yn rhyfeddu bod y sianel deledu asgell dde wedi penderfynu cyflogi’r cyn-Brif Weinidog…