O holl straeon gormes gan bobol wyn, does yr un yn waeth na’r hyn ddigwyddodd i genhedloedd brodorol Awstralia.

Ond, rhywsut, ryden ni’n gwybod llai hyd yn oed am y ffordd y cawson nhw eu cam-drin a’u gwastrodi nag am gaethglud pobol dduon o Affrica neu ddifodiant y rhan fwya’ o frodorion yr Americas.